NAZARET – HELUSZ
Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy DK

Wola Węgierska 163 (Helusz)
37-560 Pruchnik
nr konta Bank Pekao S.A.:
70 1240 2630 1111 0010 9612 7145

Dyrektor Ośrodka:

 ks. Grzegorz Czerwonka
helusz.przemyska@gmail.com
tel: 795 777 007

Facebook

Rada Programowa:

Bożena i Krzysztof Leńczykowie
helusz400@gmail.com
tel: 503 149 238

Para Diecezjalna DK:

Urszula i Zbigniew Broszko
dk.przemyska@gmail.com
tel: 500 408 061 (U)
510 690 502 (Z)