W dniach 13 – 15 stycznia 2023 roku na Jasnej Górze u stóp Częstochowskiej Pani odbyło się spotkanie odpowiedzialnych Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło -Życie. W tym szczególnym roku łaski Jubileuszu Pięćdziesięciolecia Domowego Kościoła chcieliśmy nade wszystko powierzyć modlitwie całe dzieło DK przez ręce Maryi, radować, ubogacić się wzajemnie we wspólnocie, którą tworzyliśmy. Był to czas zatrzymania się i spojrzenia na temat „Życie w Świetle”.
Tematem wiodącym spotkania było rozeznanie w posłudze odpowiedzialnych DK. W szczególny sposób towarzyszyło nam nauczanie papieża Franciszka, który mówił, że: „Rozeznanie jest żmudne, ale niezbędne, aby żyć. Wymaga bym znał siebie, wiedział co jest dla mnie dobre tu i teraz. Przede wszystkim wymaga synowskiej relacji z Bogiem”.
Podczas zawiązania wspólnoty w sobotni poranek odczuwaliśmy atmosferę jedności i odpowiedzialności za DK w naszych diecezjach, w Polsce i poza granicami kraju. Zostaliśmy przywitani i wprowadzeni w tematykę spotkania przez parę krajową Małgorzatę i Tomasza Kasprowiczów oraz moderatora krajowego DK ks. Damiana Kwiatkowskiego. Radością naszą było to, że w naszych spotkaniach uczestniczył ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk, moderator generalny Ruchu Światło – Życie ks. Marek Sędek.
Po zawiązaniu wspólnoty uczestniczyliśmy w najważniejszym punkcie dnia Eucharystii. Przewodniczył J. E. ksiądz arcybiskup Wacław Depo wraz z biskupem Krzysztofem Włodarczykiem, moderatorem generalnym Ruchu Światło – Życie i moderatorem Domowego Kościoła i moderatorami diecezjalnymi DK. Ksiądz arcybiskup Wacław Depo w homilii powiedział: „to, że tu jesteśmy to jest rzeczywistość spotkania w Kościele, bo to jest Kościół Chrystusowy nabyty Jego własną krwią i odkupieni z miłości, dlatego naszym zadaniem jest kochać drugiego człowieka. Stąd też dziękujemy, że jesteśmy powołani, ochrzczeni i w jedności wiary przybliżamy się do tronu chwały, do życia wiecznego. Jest to zadaniem dla nas na progu pięćdziesięciolecia DK, ponieważ jesteśmy adresatami łaski Boga. Miłość to nie tylko dar, ale obowiązek to zadanie do wykonania. Miłość i trwałość opierają się na zawierzeniu się Bogu we wszystkich okolicznościach życia”.W sobotę w godzinach wieczornych odbyły się spotkania kręgów filialnych podczas których zostały poruszone sprawy bieżące DK w poszczególnych diecezjach, a także temat przewodni dotyczący rozeznania i posługi w DK.
Dziękujemy Panu Bogu za ten wspólnie przeżyty czas umocnienia się Słowem Bożym przez Namiot Spotkania, homilie, konferencje. Dziękujemy za Eucharystie, podczas których mogliśmy się posilić Ciałem Pana Jezusa. Dziękujemy za biskupów, kapłanów, parę krajową DK, wszystkich odpowiedzialnych w diecezjach oraz za odpowiedzialnych za kontakty z zagranicą. Dziękujemy przede wszystkim za dar wspólnoty, której doświadczyliśmy. Był to czas umocnienia naszej wiary i posługi w Domowym Kościele.

Danuta i Marek Polańscy
para diecezjalna DK