W dniach od 6 do 8 marca uczestniczyliśmy w rekolekcjach „Wiara, Eucharystia, Życie”, które odbyły się w Domu Rekolekcyjnym DK „Nazaret-Helusz”. Dzięki nim dane nam było zatrzymać się i spojrzeć na nasze osobiste, małżeńskie i rodzinne przeżywanie i celebrowanie liturgii, zweryfikować naszą wiarę i spojrzeć na nasze życie, które winno być kontynuacją spotkania z żywym Bogiem. Na nowo odkrywaliśmy prawdę o tym, że Eucharystia, która  jest niesamowitą tajemnicą misterium męki i zmartwychwstania Pana Jezusa, powinna być naszym źródłem i szczytem. Choć zgłębiamy ją i poznajemy, wciąż pozostaje tajemnicą, co nie znaczy, że mamy zaprzestać. Wręcz przeciwnie, z wiarą i pokorą trzeba nam na nowo odkrywać ten niesamowity dar, jaki pozostawił nam Chrystus oraz dbać o to by nasze uczestnictwo w liturgii było świadome, pełne, czynne i owocne .

Magdalena i Krzysztof Józefczyk