W dniach 25-27 października 2019 roku w Ośrodku odbyła się Szkoła Ceremoniarza. Skierowana jest do tych, którzy pragną zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności ceremoniarza w zespole parafialnej służby liturgicznej. Szkoła jest adresowana szczególnie do ministrantów i lektorów będących uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej oraz ponadgimnazjalnej. Szkołę Ceremoniarza prowadził ks. Łukasz Jastrzębski – Ceremoniarz Archidiecezjalny wraz z animatorami. Młodzi ludzie mieli również spotkanie z ks. Maciejem Dżuganem profesorem z Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.