W siedzibie Kurii Metropolitalnej w Przemyślu 17 lipca br. odbyło się spotkanie, którego celem było uzgodnienie projektu Statutu Domu Rekolekcyjnego Domowego Kościoła w Heluszu. W spotkaniu udział wzięli: Kanclerz Kurii ks. prał. Bartosz Rajnowski, Ekonom Archidiecezji ks. prał. Edward Sobolak oraz Dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Heluszu ks. Jacek Zarzyczny. Domowy Kościół był reprezentowany przez Radę ds. Helusza: parę diecezjalną DK Grażynę i Stanisława Czepińskich, Bożenę i Krzysztofa Leńczyków oraz Monikę i Roberta Jasinów.

Rozpoczynając spotkanie ks. Ekonom przekazał zgromadzonym decyzję JE Księdza Arcybiskupa Adama Szala z dnia 17 lipca br., zgodnie z którą środki zgromadzone przez Domowy Kościół w celu przejęcia domu, pozostają w dyspozycji Rady ds. Helusza z przeznaczeniem na remont i rozbudowę. Tym samym z Domowego Kościoła został zdjęty obowiązek przekazania 200 tys. zł, który ustalono jeszcze przed przekazaniem Domu.

Decyzja Księdza Arcybiskupa to kolejny znak Bożej Opatrzności oraz opieki patrona akcji Helusz 400, na którego obraliśmy św. Józefa. Dzięki niej będzie można znacznie wcześniej przeprowadzić najbardziej pilne prace. Te mniej pilne, choć równie niezbędne, będą musiały poczekać do zakończenia akcji. Przypominamy, że naszym celem jest zgromadzenie do końca 2021 roku 400 tys. złotych. Pan Bóg sprawił, że w kilka miesięcy po rozpoczęciu zbiórki, jesteśmy już niemal w połowie drogi. Czy i kiedy dotrzemy do mety – zależy także od każdego z nas.

Do celu, jakim jest powstanie w Heluszu Domu Rekolekcyjnego Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej, przybliża nas także wstępnie uzgodniony projekt statutu. Dokument zostanie oficjalnie ogłoszony po podpisaniu przez JE Księdza Arcybiskupa i udostępniony na stronie internetowej. Całość spraw związanych z Heluszem powierzamy Waszym modlitwom.

Rada ds. Helusza