Oto zwiastuję wam radość wielką… narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.       ( Łk 2, 10.11)

                Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzymy wszystkim członkom Ruchu Światło-Życie głębokiej radości płynącej ze spotkania z Tym, który dla nas stał się
Emmanuelem – Bogiem z nami.
Niech ta radosna nowina przemienia nasze serca i napełnia nas ufnością, miłością i pokojem.

Zbigniew Malec 
moderator diecezjalny
Domowego Kościoła
Grażyna i Stanisław Czepińscy
para diecezjalna
Domowego Kościoła