NAZARET – HELUSZ
Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy DK

Wola Węgierska 163 (Helusz)
37-560 Pruchnik
nr konta PBS:
12 8642 1201 2025 2102 0625 0001

Dyrektor Ośrodka:

 ks. Jacek Zarzyczny
helusz.przemyska@gmail.com
tel: 795 777 007

Rada Programowa:

Bożena i Krzysztof Leńczykowie
helusz400@gmail.com
tel: 503 149 238

Para Diecezjalna DK:

Grażyna i Stanisław Czepińscy
dk.przemyska@gmail.com
tel: 603 592 110