W dniach 21-23 września 2018 r. rozpoczął się kolejny rok formacji Szkoły Ceremoniarza Archidiecezji Przemyskiej. Zajęcia mają charakter kursu liturgicznego, przygotowującego do pełnienia funkcji ceremoniarza i są skierowane do ministrantów i lektorów od 7. klasy szkoły podstawowej do końca szkoły ponadgimnazjalnej oraz członków innych wspólnot formacyjnych, pragnących pełnić tę funkcję.

Formacja Ceremoniarzy odbywa się w tym roku w Woli Węgierskiej w Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym Domowego Kościoła “Nazaret – Helusz”.

W pierwszym trzydniowym zjeździe wzięło udział 78 chłopców z 37 parafii archidiecezji przemyskiej. Młodzi kandydaci na ceremoniarzy wsłuchiwali się w konferencje ks. Łukasza Jastrzębskiego, ks. Grzegorza Urbana oraz ks. Mariusza Woźnego. Poza zajęciami teoretycznymi uczestnicy mieli również okazję do ćwiczeń praktycznych.