Nie bez powodu marcowe spotkanie Domowego Kościoła należy uznać za najważniejszy krąg diecezjalny w bieżącym roku formacyjnym.

Helusz to niewielka miejscowość niespełna 30 kilometrów od Przemyśla. Mniej więcej ta sama odległość dzieli go od Jarosławia i Przeworska. Zaciszne miejsce o specyficznym mikroklimacie doceniono już w okresie międzywojennym; właśnie wtedy powstał – obecnie rozbudowany i zmodernizowany – dom uzdrowiskowy, pierwotnie przeznaczony dla ubogich dzieci z rejonu jarosławskiego. Ukryty w lasach budynek o charakterystycznej architekturze znany jest członkom Ruchu Światło-Życie w archidiecezji przemyskiej i poza nią. Wiele rodzin spędziło tu czas wakacyjnych rekolekcji, a 10 marca br. ośrodek gościł uczestników III Kręgu Diecezjalnego, który swoją obecnością zaszczycił JE ks. abp Adam Szal.

W czasie obrad Kręgu Diecezjalnego JE ks. abp Adam Szal ogłosił swoją decyzję o przedłużeniu kadencji pary diecezjalnej o jeden rok. Choć informacja była zaskoczeniem dla wszystkich obecnych, spotkała się z jednomyślnym, radosnym przyjęciem.

Nie bez powodu marcowe spotkanie Domowego Kościoła należy uznać za najważniejszy krąg diecezjalny w bieżącym roku formacyjnym. Jak zawsze omawiano sprawy bieżące i dzielono się życiem w rejonach oraz świadectwem posługi, jednak przede wszystkim podjęto decyzje w sprawie domu rekolekcyjnego Domowego Kościoła, Gałęzi Rodzinnej Ruchu Światło-Życie w archidiecezji przemyskiej. Marzenie o posiadaniu takiego ośrodka już od kilku lat zaprzątało myśli odpowiedzialnych. W ciągu ostatnich kilku miesięcy realizacja nieśmiałych planów nabrała wyraźnego tempa i przerodziła się w konkretne decyzje, które były możliwe dzięki Bożej Opatrzności, przychylności JE ks. abp Adama Szala i zaangażowaniu pary diecezjalnej.

Ks. prał. Andrzej Surowiec, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu, zadeklarował chęć przekazania na ten cel właśnie ośrodka w Heluszu, dotychczas pozostającego własnością Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga, działającego przy parafii. Za pośrednictwem Kurii Metropolitalnej w Przemyślu oraz przy pełnej aprobacie moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie, ks. Marcina Koperskiego, Domowy Kościół otrzyma do dyspozycji swój własny Dom, który stanie się – obok innych domów rekolekcyjnych Ruchu – jeszcze jednym punktem promieniowania charyzmatu. Wszyscy obecni na spotkaniu Kręgu Diecezjalnego, brali udział w projektowaniu działań związanych z przekazaniem ośrodka, które planuje się przeprowadzić pod koniec sierpnia br.

W głosowaniu bezpośrednim i jawnym wybrano członków Rady ds. Helusza, w skład której weszli: obecnie posługująca para diecezjalna Grażyna i Stanisław Czepińscy a także Bożena i Krzysztof Leńczykowie (Diakonia Środków Materialnych) oraz Monika i Robert Jasinowie (Diakonia Komunikowania Społecznego). Zadaniem Rady będzie dysponowanie zgromadzonymi środkami finansowymi, z przeznaczeniem wyłącznie na przejęcie ośrodka oraz niezbędne inwestycje. Do końca maja br. powstanie regulamin jej działania.

Najważniejszym obecnie wyzwaniem, przed którym stoi Domowy Kościół w archidiecezji przemyskiej, jest zgromadzenie do końca czerwca środków finansowych w wysokości 200 tys. zł, które zostaną przekazane dotychczasowemu właścicielowi. Jest to zaledwie 1/25 realnej wartości ośrodka. O wszystkich działaniach, podejmowanych w ramach akcji „Helusz 400” będziemy na bieżąco informować.

MJ

Konto bankowe DK na które można wpłacać ofiary na  „HELUSZ 400”

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej – DK

37-700 Przemyśl, ul. bpa Pelczara 4

Bank BPS  konto nr:   38  1930  1318  2740  0727  1566  0003

tytułem:   darowizna na cele kultu religijnego HELUSZ 400
Imię Nazwisko rejon DK